Služby PO

sprinkler

V rámci požární ochrany nabízíme tyto služby:

– Začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
– Zpracování dokumentace PO dle novelizace zákona 133/1985Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášce 246/2001 Sb.
– Provádění pravidelných kontrol pracovišť
– Zastupování při jednáních a ve správním řízení