Služby BOZP

BOZP

V rámci bezpečnosti práce nabízíme tyto služby:

– Audity BOZP
– dle požadavků  OHSAS 18001- Dokumentace BOZP
– Poradenské služby v oblasti BOZP
– Výkon funkce externí technik BOZP na pracovištích
– Zastupování při jednáních a ve správním řízení
– Aktualizace právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP