Školení

 BOZP
Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
– školení o vnitřních předpisech ve firmě
– školení ke konkrétním typům technologických postupů a používání specifických strojů.
– Školení BOZP  pro vedoucí zaměstnance
– Školení BOZP  pro zaměstnance
– Školení řidičů referentských vozidel
– Zásady první pomoci
 Školení požární ochrany (PO)
– Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance
– Požární ochrana pro zaměstnance