BOZP a PO

logo1

Proč  právě ADED s.r.o.?

 • Klademe velký důraz v personální práci na výběr a přípravu nových  uchazečů jednotlivých kurzů
 • Pro dosažení maximální spokojenosti našich studentů a neustálé zkvalitňování veškerých našich služeb zavádíme nové kontrolní mechanismy
 • V systému kontrol klademe důraz zejména na:
  – písemný záznam zjištěné neshody ve výuce
  – připomínky studenta ke kurzu
  – stanovení nesystémových opatření pro odstranění neshody
  – stanovení systémových opatření pro odstranění neshody