68-008-E strážný

security

Ø      Hodinové dotace:               27 hodin kurz / zkouška

Ø      Učební osnovy:

1)               Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

2)               Obsluhování technických bezpečnostních systémů

3)               Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

4)               Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

5)               Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách

6)               Kontrolní činnost ve střežených objektech

7)               Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

8)               Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

9)               Používání věcných bezpečnostních prostředků

10)           Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách